Motivation kommer från hjärtat. Idéer kommer från hjärnan. Prestation och framgång kommer från hårt arbetande händer.


motivation-kommer-från-hjärtat-idéer-kommer-från-hjärnan-prestation-och-framgång-kommer-från-hårt-arbetande-händer
motivationkommerfrånhjärtatidéerhjärnanprestationochframgånghårtarbetandehändermotivation kommerkommer frånfrån hjärtatidéer kommerkommer frånfrån hjärnanprestation ochoch framgångframgång kommerkommer frånfrån hårthårt arbetandearbetande händermotivation kommer frånkommer från hjärtatidéer kommer frånkommer från hjärnanprestation och framgångoch framgång kommerframgång kommer frånkommer från hårtfrån hårt arbetandehårt arbetande händermotivation kommer från hjärtatidéer kommer från hjärnanprestation och framgång kommeroch framgång kommer frånframgång kommer från hårtkommer från hårt arbetandefrån hårt arbetande händerprestation och framgång kommer frånoch framgång kommer från hårtframgång kommer från hårt arbetandekommer från hårt arbetande händer

Framgång kommer inte från motivation. Den kommer från inspiration.
framgång-kommer-inte-från-motivation-den-kommer-från-inspiration
Sann motivation kommer från prestation, personlig utveckling, arbetsglädje och erkännande. -Frederick Herzberg
sann-motivation-kommer-från-prestation-personlig-utveckling-arbetsglädje-och-erkännande
Förnöjsamhet kommer inte från prestation. Den kommer från en relation med Herren.
förnöjsamhet-kommer-inte-från-prestation-den-kommer-från-relation-med-herren
Rädsla kommer från sinnet, kommer kärlek från hjärtat; lyssna till hjärtat. -Osho
rädsla-kommer-från-sinnet-kommer-kärlek-från-hjärtat-lyssna-till-hjärtat
Jag kommer från hårt arbetande, bestämda människor på båda sidor av min familj... den typ som lever med en hård verklighet som mycket styrka kommer.
jag-kommer-från-hårt-arbetande-bestämda-människor-på-båda-sidor-av-min-familj-den-typ-som-lever-med-hård-verklighet-som-mycket-styrka
Sann kärlek kommer från mer än bara hjärtat. Den kommer från dig, din själ, och allt fiber av din varelse.
sann-kärlek-kommer-från-mer-än-bara-hjärtat-den-kommer-från-dig-din-själ-och-allt-fiber-av-din-varelse