Mor-dotter-relation är den mest komplexa


mor-dotter-relation-är-den-mest-komplexa
mordotterrelationärdenmestkomplexaär denden mestmest komplexaär den mestden mest komplexaär den mest komplexa

Min dotter mor och jag har slutat dating, och de människor jag är mest sannolikt hittills är de omkring mig, som är idrottare.
min-dotter-mor-och-jag-har-slutat-dating-och-de-människor-jag-är-mest-sannolikt-hittills-är-de-omkring-mig-som-är-idrottare
Sekund till hjärnan, ögonen är den näst mest komplexa organet i människokroppen.
sekund-till-hjärnan-ögonen-är-den-näst-mest-komplexa-organet-i-människokroppen
Skriva är min besatthet, min passion. Min relation med det är en av de mest komplexa och plågsam och rikt förargliga att jag har i mitt liv.
skriva-är-min-besatthet-min-passion-min-relation-med-det-är-av-de-mest-komplexa-och-plågsam-och-rikt-förargliga-att-jag-har-i-mitt-liv
Som mor älskar sin dotter mer än hennes liv
som-mor-älskar-sin-dotter-mer-än-hennes-liv
Jag tror på ett barns födelse, om en mor kunde begära en fé att förse den med den mest användbara gåva, bör den gåvan vara nyfikenhet.
jag-tror-på-ett-barns-födelse-om-mor-kunde-begära-fé-att-förse-den-med-den-mest-användbara-gåva-bör-den-gåvan-vara-nyfikenhet