Mod en soldat befinns vara det billigaste och vanligaste kvaliteten på den mänskliga naturen.


mod-soldat-befinns-vara-det-billigaste-och-vanligaste-kvaliteten-på-den-mänskliga-naturen
modsoldatbefinnsvaradetbilligasteochvanligastekvalitetendenmänskliganaturenmod enen soldatsoldat befinnsbefinns varavara detdet billigastebilligaste ochoch vanligastevanligaste kvalitetenkvaliteten påpå denden mänskligamänskliga naturenmod en soldaten soldat befinnssoldat befinns varabefinns vara detvara det billigastedet billigaste ochbilligaste och vanligasteoch vanligaste kvalitetenvanligaste kvaliteten påkvaliteten på denpå den mänskligaden mänskliga naturenmod en soldat befinnsen soldat befinns varasoldat befinns vara detbefinns vara det billigastevara det billigaste ochdet billigaste och vanligastebilligaste och vanligaste kvalitetenoch vanligaste kvaliteten påvanligaste kvaliteten på denkvaliteten på den mänskligapå den mänskliga naturenmod en soldat befinns varaen soldat befinns vara detsoldat befinns vara det billigastebefinns vara det billigaste ochvara det billigaste och vanligastedet billigaste och vanligaste kvalitetenbilligaste och vanligaste kvaliteten påoch vanligaste kvaliteten på denvanligaste kvaliteten på den mänskligakvaliteten på den mänskliga naturen

Mod är den första av mänskliga egenskaper, eftersom det är kvaliteten som garanterar de andra
mod-är-den-första-av-mänskliga-egenskaper-eftersom-det-är-kvaliteten-som-garanterar-de-andra
Det finns något i den mänskliga naturen, den ansträngande-till-få-på-med-det kvaliteten på människor, kampen för att bibehålla eller hålla showen går kan vara ansträngande.
det-finns-något-i-den-mänskliga-naturen-den-ansträngande-till-få-på-med-det-kvaliteten-på-människor-kampen-för-att-bibehålla-eller-hålla
Mod är riktigt uppskattade den första av mänskliga egenskaper - eftersom det är kvaliteten som garanterar alla andra.
mod-är-riktigt-uppskattade-den-första-av-mänskliga-egenskaper-eftersom-det-är-kvaliteten-som-garanterar-alla-andra
Det finns en viss entusiasm i frihet, som gör den mänskliga naturen stiger över sig själv, i handlingar mod och hjältemod.
det-finns-viss-entusiasm-i-frihet-som-gör-den-mänskliga-naturen-stiger-över-sig-själv-i-handlingar-mod-och-hjältemod
Grymhet är en del av naturen, åtminstone av den mänskliga naturen, men det är en sak som verkar onaturligt för oss.
grymhet-är-del-av-naturen-åtminstone-av-den-mänskliga-naturen-men-det-är-sak-som-verkar-onaturligt-för-oss
Världens vanligaste mänskliga blodgrupp typ O positiv, och den mest sällsynta är typ AB negativ.
världens-vanligaste-mänskliga-blodgrupp-typ-o-positiv-och-den-mest-sällsynta-är-typ-ab-negativ