Mod är bara rädsla, plus böner, plus förståelse


mod-är-bara-rädsla-plus-böner-plus-förståelse
modärbararädslaplusbnerfrståelsemod ärär barabara rädslaplus bönerplus förståelsemod är baraär bara rädslamod är bara rädsla

Mod är rädsla som har sagt dess böner.Det finns inget sådant som mod; bara grader av rädsla.Mod är motstånd att frukta behärskning av rädsla inte frånvaron av rädslaMod är inte leva utan rädsla. Mod är att livrädd och göra det rätta i alla fall.Mod är inte frånvaron av rädsla, utan snarare dom att något annat är viktigare än rädsla.Mod är inte frånvaro av rädsla, utan snarare dom att något annat är viktigare än rädsla.