Mitt liv så vanligt det försvinner och ibland även musik inte kan ersätta tårar


mitt-liv-så-vanligt-det-försvinner-och-ibland-även-musik-inte-kan-ersätta-tårar
mittlivvanligtdetfrsvinnerochiblandävenmusikintekanersättatårarmitt livliv såså vanligtvanligt detdet försvinnerförsvinner ochoch iblandäven musikmusik inteinte kankan ersättaersätta tårarmitt liv såliv så vanligtså vanligt detvanligt det försvinnerdet försvinner ochförsvinner och iblandoch ibland ävenibland även musikäven musik intemusik inte kaninte kan ersättakan ersätta tårarmitt liv så vanligtliv så vanligt detså vanligt det försvinnervanligt det försvinner ochdet försvinner och iblandförsvinner och ibland ävenoch ibland även musikibland även musik inteäven musik inte kanmusik inte kan ersättainte kan ersätta tårarmitt liv så vanligt detliv så vanligt det försvinnerså vanligt det försvinner ochvanligt det försvinner och iblanddet försvinner och ibland ävenförsvinner och ibland även musikoch ibland även musik inteibland även musik inte kanäven musik inte kan ersättamusik inte kan ersätta tårar

Musik är kärlek, kärlek är musik, musik är liv, och jag älskar mitt liv. Tack och god natt.
musik-är-kärlek-kärlek-är-musik-musik-är-liv-och-jag-älskar-mitt-liv-tack-och-god-natt
Ingenting Steve Jobs som någonsin skapats kan helt ersätta dig i mitt liv.
ingenting-steve-jobs-som-någonsin-skapats-kan-helt-ersätta-dig-i-mitt-liv
Även när mitt liv verkar vara omkull, ser jag fortfarande Guds välsignelser och nåd står ut fast i mitt liv. -Terry Mark
Även-när-mitt-liv-verkar-vara-omkull-ser-jag-fortfarande-guds-välsignelser-och-nåd-står-ut-fast-i-mitt-liv
Tårar kan komma och gå, men det finns en sak som jag vet. Hela mitt liv du är en vän till mig. Du kan lita på mig. Jag kommer att bli bra.
tårar-kan-komma-och-gå-men-det-finns-sak-som-jag-vet-hela-mitt-liv-är-vän-till-mig-du-kan-lita-på-mig-jag-kommer-att-bli-bra
Musik kommer alltid att vara en del av mitt liv. Jag älskar musik och jag bryr mig inte om hur många enheter jag säljer.
musik-kommer-alltid-att-vara-del-av-mitt-liv-jag-älskar-musik-och-jag-bryr-mig-inte-om-hur-många-enheter-jag-säljer
Farväl kommer alltid ont, minnen bra eller dåligt kommer att föra tårar och ord kan aldrig ersätta känslor.
farväl-kommer-alltid-ont-minnen-bra-eller-dåligt-kommer-att-föra-tårar-och-ord-kan-aldrig-ersätta-känslor