Misstag är en del av livet. Det är svaret på fel som räknas.


misstag-är-del-av-livet-det-är-svaret-på-fel-som-räknas
nikki giovannimisstagärdelavlivetdetsvaretfelsomräknasmisstag ären deldel avav livetdet ärär svaretsvaret påpå felfel somsom räknasmisstag är enär en delen del avdel av livetdet är svaretär svaret påsvaret på felpå fel somfel som räknasmisstag är en delär en del aven del av livetdet är svaret påär svaret på felsvaret på fel sompå fel som räknasmisstag är en del avär en del av livetdet är svaret på felär svaret på fel somsvaret på fel som räknas

Det är inget fel med att göra misstag. Vad som är fel är att låta ett misstag stanna ett misstag, utan att i försök att göra det rätt.Det är inget fel i att göra misstag, vad som är fel är att låta det stanna som ett misstag utan ansträngning för att göra det rätt.Misslyckas och ge upp är inte svaret; det är hur många gånger du misslyckas och fortsätta som räknas.I livet, har jag gjort en hel del misstag och kände en hel del smärta. Min smärta gjorde mig starkare och mina misstag gjorde mig klokare.Människor gör misstag, få erfarenhet och lärt dem och det alla punkter som en del av livet lektioner.Framgång är inte allt, det är modet att fortsätta efter fel som räknas.