Misslyckande är inte när du misslyckas att uppfylla dina drömmar. Misslyckande är när du ger upp och inte försöker uppnå dina drömmar.


misslyckande-är-inte-när-misslyckas-att-uppfylla-dina-drömmar-misslyckande-är-när-ger-upp-och-inte-försöker-uppnå-dina-drömmar
anurag prakash raymisslyckandeärintenärmisslyckasattuppfylladinadrmmargeruppochfrskeruppnåmisslyckande ärär inteinte närnär dudu misslyckasmisslyckas attatt uppfyllauppfylla dinadina drömmarmisslyckande ärär närnär dudu gerger uppupp ochoch inteinte försökerförsöker uppnåuppnå dinadina drömmarmisslyckande är inteär inte närinte när dunär du misslyckasdu misslyckas attmisslyckas att uppfyllaatt uppfylla dinauppfylla dina drömmarmisslyckande är närär när dunär du gerdu ger uppger upp ochupp och inteoch inte försökerinte försöker uppnåförsöker uppnå dinauppnå dina drömmarmisslyckande är inte närär inte när duinte när du misslyckasnär du misslyckas attdu misslyckas att uppfyllamisslyckas att uppfylla dinaatt uppfylla dina drömmarmisslyckande är när duär när du gernär du ger uppdu ger upp ochger upp och inteupp och inte försökeroch inte försöker uppnåinte försöker uppnå dinaförsöker uppnå dina drömmarmisslyckande är inte när duär inte när du misslyckasinte när du misslyckas attnär du misslyckas att uppfylladu misslyckas att uppfylla dinamisslyckas att uppfylla dina drömmarmisslyckande är när du gerär när du ger uppnär du ger upp ochdu ger upp och integer upp och inte försökerupp och inte försöker uppnåoch inte försöker uppnå dinainte försöker uppnå dina drömmar

Fullfölja dina drömmar som om framgång är oundvikligt. Förbered för att uppnå dina drömmar som om misslyckande garanterasGe inte upp på dina drömmar, eller dina drömmar kommer att ge upp på dig.Varför hjälpa andra försöker uppnå drömmar de inte tror på, när man själv kan utföra drömmar du tror på?Misslyckande är en inspiration att närma sig dina drömmar.Det faktum att du provat något och misslyckades gör dig inte ett misslyckande; den enda gången du blir ett misslyckande är när du ger upp försöken.När du börjar arbeta på något, inte vara rädd för att misslyckas och inte överge det när som helst. Arbeta uppriktigt och följa dina drömmar.