Minnet är mor till alla visdom.


minnet-är-mor-till-alla-visdom
minnetärmortillallavisdomminnet ärär mortill allaalla visdomminnet är morär mor tillmor till allatill alla visdomminnet är mor tillär mor till allamor till alla visdomminnet är mor till allaär mor till alla visdom

Lättja är mor till alla dåliga vanor men i slutändan är hon en mor och vi bör respektera henne. -DEV
lättja-är-mor-till-alla-dåliga-vanor-men-i-slutändan-är-hon-mor-och-vi-bör-respektera-henne
Minnet är inte vishet idioter kan utantill kommande volymer. Men vad är visdom utan minne?
minnet-är-inte-vishet-idioter-kan-utantill-kommande-volymer-men-vad-är-visdom-utan-minne
Som i sin oändliga visdom bestämt att Little League uniformer vara vit? Absolut inte en mor.
som-i-sin-oändliga-visdom-bestämt-att-little-league-uniformer-vara-vit-absolut-inte-mor
Lycka är konsten att aldrig hålla i minnet minnet av någon obehaglig sak som har passerat.
lycka-är-konsten-att-aldrig-hålla-i-minnet-minnet-av-någon-obehaglig-sak-som-har-passerat
Nyckeln till visdom är att veta alla de rätta frågorna.
nyckeln-till-visdom-är-att-veta-alla-de-rätta-frågorna
Om kärlek är visdom till hjärtat då Pain är visdom för själen. -Desmond Fouche
om-kärlek-är-visdom-till-hjärtat-då-pain-är-visdom-för-själen