Mina olika personligheter lämna mig i fred nu.


mina-olika-personligheter-lämna-mig-i-fred-nu
minaolikapersonligheterlämnamigfrednumina olikaolika personligheterpersonligheter lämnalämna migmig ii fredfred numina olika personligheterolika personligheter lämnapersonligheter lämna miglämna mig imig i fredi fred numina olika personligheter lämnaolika personligheter lämna migpersonligheter lämna mig ilämna mig i fredmig i fred numina olika personligheter lämna migolika personligheter lämna mig ipersonligheter lämna mig i fredlämna mig i fred nu

Jag menar häftiga filmer är att du får prova på dessa olika personligheter och olika stilar.Jag har så många olika personligheter i mig och jag känner fortfarande ensam.I vilken grad samma förflutna kan lämna olika märken - och i synnerhet medge olika tolkningar.Vi blir inte en smältdegel men en vacker mosaik. Olika människor, olika föreställningar, olika längtan, olika förhoppningar, olika drömmar.Vi har blivit inte en smältdegel men en vacker mosaik. Olika människor, olika föreställningar, olika längtan, olika förhoppningar, olika drömmar.Håll leende, lämna spänningen, känna glädje, glömma bekymmer, hålla fred, lämna smärtan, alltid vara glad.