Min kärlek till dig är som en cirkel, det har inget slut.


min-kärlek-till-dig-är-som-cirkel-det-har-inget-slut
minkärlektilldigärsomcirkeldetharingetslutmin kärlekkärlek tilltill digdig ärär somsom enen cirkeldet harhar ingetinget slutmin kärlek tillkärlek till digtill dig ärdig är somär som ensom en cirkeldet har ingethar inget slutmin kärlek till digkärlek till dig ärtill dig är somdig är som enär som en cirkeldet har inget slutmin kärlek till dig ärkärlek till dig är somtill dig är som endig är som en cirkel

Vår vänskap är som en cirkel, det har inget slutEn cirkel är runt det har inget slut, det är hur länge jag vill vara din vänSann kärlek inte har ett lyckligt slut, har sann kärlek inget slut.En ring är en cirkel som har något slut, det är hur länge jag kommer att vara din vän.Sann kärlek lever aldrig lyckligt - sann kärlek har inget slut.En ring är runt det har inget slut brinner hur länge du kommer att vara min vän ..