Men minnena inte kommer att verka för att låta mig gå


men-minnena-inte-kommer-att-verka-för-att-lå-mig-gå
menminnenaintekommerattverkafrlåtamigmen minnenaminnena inteinte kommerkommer attatt verkaverka förför attatt låtalåta migmig gåmen minnena inteminnena inte kommerinte kommer attkommer att verkaatt verka förverka för attför att låtaatt låta miglåta mig gåmen minnena inte kommerminnena inte kommer attinte kommer att verkakommer att verka föratt verka för attverka för att låtaför att låta migatt låta mig gåmen minnena inte kommer attminnena inte kommer att verkainte kommer att verka förkommer att verka för attatt verka för att låtaverka för att låta migför att låta mig gå

Jag har arbetat för hårt och för lång tid att låta något stå i vägen för mina mål. Jag kommer inte att låta mina lagkamrater ner och jag kommer inte att låta mig ner.De solbränna kommer att blekna, men minnena varar för evigt.Tyvärr älsklingar, men jag är inte ett ljus. Jag kommer inte att bränna mig bara för att låta dig se genom mörkret och sedan blåsa ut mig.Jag kan verka som om jag inte har något emot. Men när det överskrider gränsen, kommer du att uppleva en helt ny mig på ett helt nytt sätt.Min stolthet låter mig inte ringa eller text du först men mitt hjärta kommer inte att låta mig gå vidareJag kan be Phillies att hålla mig för att lägga till min statistik, men min kärlek till spelet kommer inte låta mig göra det.