Men det finns en anledning det förflutna är i det förflutna du bara har så mycket utrymme i ditt liv


men-det-finns-anledning-det-förflutna-är-i-det-förflutna-bara-har-så-mycket-utrymme-i-ditt-liv
mendetfinnsanledningfrflutnaärbaraharmycketutrymmedittlivmen detdet finnsfinns enen anledninganledning detdet förflutnaförflutna äri detdet förflutnaförflutna dudu barabara harhar såså mycketmycket utrymmeutrymme ii dittditt livmen det finnsdet finns enfinns en anledningen anledning detanledning det förflutnadet förflutna ärförflutna är iär i deti det förflutnadet förflutna duförflutna du baradu bara harbara har såhar så mycketså mycket utrymmemycket utrymme iutrymme i ditti ditt livmen det finns endet finns en anledningfinns en anledning deten anledning det förflutnaanledning det förflutna ärdet förflutna är iförflutna är i detär i det förflutnai det förflutna dudet förflutna du baraförflutna du bara hardu bara har såbara har så myckethar så mycket utrymmeså mycket utrymme imycket utrymme i dittutrymme i ditt livmen det finns en anledningdet finns en anledning detfinns en anledning det förflutnaen anledning det förflutna äranledning det förflutna är idet förflutna är i detförflutna är i det förflutnaär i det förflutna dui det förflutna du baradet förflutna du bara harförflutna du bara har sådu bara har så mycketbara har så mycket utrymmehar så mycket utrymme iså mycket utrymme i dittmycket utrymme i ditt liv

Låt inte ditt liv vara en bandspelare av elände det förflutna. Du kan göra något åt det förflutna.
låt-inte-ditt-liv-vara-bandspelare-av-elände-det-förflutna-du-kan-göra-något-åt-det-förflutna
Låt inte ditt förflutna hålla dig tillbaka i livet. Inse att du redan har överlevt och besegrat ditt förflutna. Det gör fortfarande ont, men du vann den kampen. -Sonya Parker
låt-inte-ditt-förflutna-hålla-dig-tillbaka-i-livet-inse-att-redan-har-överlevt-och-besegrat-ditt-förflutna-det-gör-fortfarande-ont-men-vann
Ditt förflutna är alltid ditt förflutna. Även om du har glömt det, minns det du. -Sarah Dessen
ditt-förflutna-är-alltid-ditt-förflutna-Även-om-har-glömt-det-minns-det
Ditt förflutna var hemskt, men ingenting och ingen i ditt förflutna har stoppat dig från att leva en annan dag. Så, aldrig glömma hur stark du är. -Sonya Parker
ditt-förflutna-var-hemskt-men-ingenting-och-ingen-i-ditt-förflutna-har-stoppat-dig-från-att-leva-annan-dag-så-aldrig-glömma-hur-stark-är
Inte lämnar mycket utrymme i framtiden för människor som lämnade oss i det förflutna.
inte-lämnar-mycket-utrymme-i-framtiden-för-människor-som-lämnade-oss-i-det-förflutna
Det kommer en tid i livet när du inser inte att oroa sig för människor i ditt förflutna, det finns en anledning att inte göra det till din framtid. -Hussein Nishah
det-kommer-tid-i-livet-när-inser-inte-att-oroa-sig-för-människor-i-ditt-förflutna-det-finns-anledning-att-inte-göra-det-till-din-framtid