Mellan säger och gör många ett par skor är utsliten.


mellan-säger-och-gör-många-ett-skor-är-utsliten
italiensk proverbmellansägerochgrmångaettskorärutslitenmellan sägersäger ochoch görgör mångamånga ettett parpar skorär utslitenmellan säger ochsäger och göroch gör mångagör många ettmånga ett parett par skorpar skor ärskor är utslitenmellan säger och görsäger och gör mångaoch gör många ettgör många ett parmånga ett par skorett par skor ärpar skor är utslitenmellan säger och gör mångasäger och gör många ettoch gör många ett pargör många ett par skormånga ett par skor ärett par skor är utsliten

Religionen är som ett par skor... ..Find en som passar för dig, men inte göra mig bära dina skor.Cinderella är ett bevis på att ett par skor kan förändra ditt liv...Cinderella är ett bevis på att ett par nya skor kan förändra ditt livLeta efter kvalitet i människor som du skulle i ett helt nytt par skor.En ny relation är som ett par nya skor. Du måste gå runt i det ett tag att ta reda på om det är riktigt bekväm!Låt din vän låna en outift eller ett par skor om hon vill gå till klubben. Stödja varandra.