Me: Jag skulle vilja ha en cola, tack. Servitris: Är Pepsi okej? Me: Är Monopol pengar okej?


me-jag-skulle-vilja-ha-cola-tack-servitris-Är-pepsi-okej-me-Är-monopol-pengar-okej
mejagskulleviljahacolatackservitrisÄrpepsiokejmonopolpengarjag skulleskulle viljavilja haha enen colaÄr pepsipepsi okejÄr monopolmonopol pengarpengar okejjag skulle viljaskulle vilja havilja ha enha en colaÄr pepsi okejÄr monopol pengarmonopol pengar okejjag skulle vilja haskulle vilja ha envilja ha en colaÄr monopol pengar okejjag skulle vilja ha enskulle vilja ha en cola

Jag är okej idag. Jag ska vara okej i morgon. Och nästa dag efter att jag kommer fortfarande vara okej. Men i ett år kommer du att se mig, kommer jag vara fantastisktEtt leende att sätta dig på hög... En kyss för att ställa in din själ okej... Skulle det vara okej om jag tillbringade i kväll att vara älskad av dig?Jag vet men om jag inte okej det är okej förJag är trött på att höra om pengar, pengar, pengar, pengar, pengar. Jag vill bara spela spelet, dricka Pepsi, bära Reebok.Samtalen är cool, texterna är okej, tweets är chill, är ett Facebook-meddelande okej, men inget slår se någon personligen.I går var jag inte okej, idag är jag inte okej. Men jag håller fortfarande huvudet högt.