Man vet aldrig vad man kommer att göra. Man börjar en målning och sedan blir det något helt annat.


man-vet-aldrig-vad-man-kommer-att-göra-man-börjar-målning-och-sedan-blir-det-något-helt-annat
pablo picassomanvetaldrigvadmankommerattgrabrjarmålningochsedanblirdetnågotheltannatman vetvet aldrigaldrig vadvad manman kommerkommer attatt göraman börjarbörjar enen målningmålning ochoch sedansedan blirblir detdet någotnågot helthelt annatman vet aldrigvet aldrig vadaldrig vad manvad man kommerman kommer attkommer att göraman börjar enbörjar en målningen målning ochmålning och sedanoch sedan blirsedan blir detblir det någotdet något heltnågot helt annatman vet aldrig vadvet aldrig vad manaldrig vad man kommervad man kommer attman kommer att göraman börjar en målningbörjar en målning ochen målning och sedanmålning och sedan bliroch sedan blir detsedan blir det någotblir det något heltdet något helt annatman vet aldrig vad manvet aldrig vad man kommeraldrig vad man kommer attvad man kommer att göraman börjar en målning ochbörjar en målning och sedanen målning och sedan blirmålning och sedan blir detoch sedan blir det någotsedan blir det något heltblir det något helt annat

Skillnaden mellan en smart man och en klok man är att en smart man vet vad man ska säga, en vis man vet om eller inte att säga det. -Azgraybebly Joslan
skillnaden-mellan-smart-man-och-klok-man-är-att-smart-man-vet-vad-man-ska-säga-vis-man-vet-om-eller-inte-att-säga-det
Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. -Nalle Puh
om-man-inte-vet-var-man-ska-är-det-ingen-idé-att-skynda-sig-man-vet-ändå-inte-när-man-kommer-fram
Man vet aldrig hur man säga adjö, en kvinna vet aldrig när man säger det.
man-vet-aldrig-hur-man-säga-adjö-kvinna-vet-aldrig-när-man-säger-det
En man med en klocka vet vilken tid det är; en man med två klockor är aldrig helt säker. -Lee Segall
en-man-med-klocka-vet-vilken-tid-det-är-man-med-två-klockor-är-aldrig-helt-säker
Man vet aldrig någons livshistoria tills du lär känna dem, så sluta döma människor. Man vet aldrig vad de har gått igenom.
man-vet-aldrig-någons-livshistoria-tills-lär-känna-dem-så-sluta-dö-människor-man-vet-aldrig-vad-de-har-gått-igenom
Jag har ännu aldrig listat ut vad man ska göra om goda råd som du får, och att du vet direkt skulle hjälpa dig, men att man inte kan följa. -Holly Lisle
jag-har-ännu-aldrig-listat-ut-vad-man-ska-göra-om-goda-råd-som-får-och-att-vet-direkt-skulle-hjälpa-dig-men-att-man-inte-kan-följa