Man måste vara väldigt noga talar sanning. Genom sanning kan man förverkliga Gud.


man-måste-vara-väldigt-noga-talar-sanning-genom-sanning-kan-man-förverkliga-gud
manmåstevaraväldigtnogatalarsanninggenomsanningkanmanfrverkligagudman måstemåste varavara väldigtväldigt noganoga talartalar sanninggenom sanningsanning kankan manman förverkligaförverkliga gudman måste varamåste vara väldigtvara väldigt nogaväldigt noga talarnoga talar sanninggenom sanning kansanning kan mankan man förverkligaman förverkliga gudman måste vara väldigtmåste vara väldigt nogavara väldigt noga talarväldigt noga talar sanninggenom sanning kan mansanning kan man förverkligakan man förverkliga gudman måste vara väldigt nogamåste vara väldigt noga talarvara väldigt noga talar sanninggenom sanning kan man förverkligasanning kan man förverkliga gud

En ärlig man talar sanning, även om det kan väcka anstöt en fåfäng man, så att det kan.
en-ärlig-man-talar-sanning-även-om-det-kan-väcka-anstöt-fåfäng-man-så-att-det-kan
Man kan ibland ljuga, men grimas som medföljer det talar sanning.
man-kan-ibland-ljuga-men-grimas-som-medföljer-det-talar-sanning
Om
om-sanning-är-presenterade-verklighet-då-min-sanning-kan-inte-vara-din-sanning-ännu
Om man talar sanning, en är säker förr eller senare att finna ut -Oscar Wilde
om-man-talar-sanning-är-säker-förr-eller-senare-att-finna-ut
Det finns ingen sannare sanning kan erhållas genom man än kommer musik -Robert Browning
det-finns-ingen-sannare-sanning-kan-erhållas-genom-man-än-kommer-musik
Bön är den anda som talar sanning till sanning.
bön-är-den-anda-som-talar-sanning-till-sanning