Man måste dö några gånger innan man kan leva.


man-måste-dö-några-gånger-innan-man-kan-leva
håkan hellströmmanmåstednågragångerinnanmankanlevaman måstemåste dödö någranågra gångergånger innaninnan manman kankan levaman måste dömåste dö någradö några gångernågra gånger innangånger innan maninnan man kanman kan levaman måste dö någramåste dö några gångerdö några gånger innannågra gånger innan mangånger innan man kaninnan man kan levaman måste dö några gångermåste dö några gånger innandö några gånger innan mannågra gånger innan man kangånger innan man kan leva

​Livet är en labyrint. Man måste gå vilse några gånger innan man hittar rätt. -Okänd
​livet-är-labyrint-man-måste-gå-vilse-några-gånger-innan-man-hittar-rätt
Innan jag träffade min man, skulle jag aldrig blivit förälskad. Jag hade ingrep den några gånger
innan-jag-träffade-min-man-skulle-jag-aldrig-blivit-förälskad-jag-hade-ingrep-den-några-gånger
Man kan leva praktfullt i den här världen om man vet hur man arbetar och hur man älskar.
man-kan-leva-praktfullt-i-den-här-världen-om-man-vet-hur-man-arbetar-och-hur-man-älskar
Man måste arbeta och våga om man verkligen vill leva.
man-måste-arbeta-och-våga-om-man-verkligen-vill-leva
Edison misslyckades tusentals gånger innan han uppfann glödlampan. Misströsta inte om du misslyckas några gånger. -Napoleon Hill
edison-misslyckades-tusentals-gånger-innan-han-uppfann-glödlampan-misströsta-inte-om-misslyckas-några-gånger
Edison misslyckades 10 000 gånger innan han gjorde det elektriska ljuset. Inte avskräckas om du misslyckas några gånger. -Napoleon Hill
edison-misslyckades-10-000-gånger-innan-han-gjorde-det-elektriska-ljuset-inte-avskräckas-om-misslyckas-några-gånger