Man måste arbeta och våga om man verkligen vill leva.


man-måste-arbeta-och-våga-om-man-verkligen-vill-leva
manmåstearbetaochvågaommanverkligenvilllevaman måstemåste arbetaarbeta ochoch vågavåga omom manman verkligenverkligen villvill levaman måste arbetamåste arbeta ocharbeta och vågaoch våga omvåga om manom man verkligenman verkligen villverkligen vill levaman måste arbeta ochmåste arbeta och vågaarbeta och våga omoch våga om manvåga om man verkligenom man verkligen villman verkligen vill levaman måste arbeta och vågamåste arbeta och våga omarbeta och våga om manoch våga om man verkligenvåga om man verkligen villom man verkligen vill leva

Man måste våga ta hand om livet och våga följa sina drömmar. -Laleh
man-måste-våga-hand-om-livet-och-våga-följa-sina-drömmar
Själviskhet inte leva som man vill leva, är det att be andra att leva som man vill leva.
själviskhet-inte-leva-som-man-vill-leva-är-det-att-be-andra-att-leva-som-man-vill-leva
Om du vill vara en regering i minoritet parlamentet måste man arbeta med andra människor.
om-vill-vara-regering-i-minoritet-parlamentet-måste-man-arbeta-med-andra-människor
Man måste dö några gånger innan man kan leva. -Håkan Hellström
man-måste-dö-några-gånger-innan-man-kan-leva
Man kan leva praktfullt i den här världen om man vet hur man arbetar och hur man älskar.
man-kan-leva-praktfullt-i-den-här-världen-om-man-vet-hur-man-arbetar-och-hur-man-älskar
Ibland måste man släppa taget om den man älskar att ta reda på om det är verkligen något där.
ibland-måste-man-släppa-taget-om-den-man-älskar-att-reda-på-om-det-är-verkligen-något-där