Man måste alltid hoppas att när man är desperat, och tvivel när man hoppas.


man-måste-alltid-hoppas-att-när-man-är-desperat-och-tvivel-när-man-hoppas
manmåstealltidhoppasattnärmanärdesperatochtvivelhoppasman måstemåste alltidalltid hoppashoppas attatt närnär manman ärär desperatoch tviveltvivel närnär manman hoppasman måste alltidmåste alltid hoppasalltid hoppas atthoppas att näratt när mannär man ärman är desperatoch tvivel närtvivel när mannär man hoppasman måste alltid hoppasmåste alltid hoppas attalltid hoppas att närhoppas att när manatt när man ärnär man är desperatoch tvivel när mantvivel när man hoppasman måste alltid hoppas attmåste alltid hoppas att näralltid hoppas att när manhoppas att när man äratt när man är desperatoch tvivel när man hoppas

Man bör inte ruva på det förflutna, måste man hoppas på framtiden. -Jean Plaidy
man-bör-inte-ruva-på-det-förflutna-måste-man-hoppas-på-framtiden
Alltid leende även när man står inför krisen för att vara deprimerad brukar ändra din verklighet. Le och hoppas på det bästa.
alltid-leende-även-när-man-står-inför-krisen-för-att-vara-deprimerad-brukar-ändra-din-verklighet-le-och-hoppas-på-det-bästa
När man ser tillbaka på de gånger vi hade jag hoppas du ler
när-man-ser-tillbaka-på-de-gånger-vi-hade-jag-hoppas-ler
Ibland är livet kan kasta en punsch på oss ibland måste man veta när ducka det och ibland måste man veta när man ska ta det
ibland-är-livet-kan-kasta-punsch-på-oss-ibland-måste-man-veta-när-ducka-det-och-ibland-måste-man-veta-när-man-ska-det
Jag hoppas när jag är 30 att ha en man och kanske ett barn.
jag-hoppas-när-jag-är-30-att-ha-man-och-kanske-ett-barn
När en man glömmer sina ideal, kan han hoppas på lycka, men inte förr -John Oliver Hobbes
när-man-glömmer-sina-ideal-kan-han-hoppas-på-lycka-men-inte-förr