Man kan veta hur man kan få en seger, och vet inte hur man använder den.


man-kan-veta-hur-man-kan-få-seger-och-vet-inte-hur-man-använder-den
mankanvetahurmansegerochvetinteanvänderdenman kankan vetaveta hurhur manman kankan fåen segeroch vetvet inteinte hurhur manman använderanvänder denman kan vetakan veta hurveta hur manhur man kanman kan fåkan få enfå en segeroch vet intevet inte hurinte hur manhur man använderman använder denman kan veta hurkan veta hur manveta hur man kanhur man kan fåman kan få enkan få en segeroch vet inte hurvet inte hur maninte hur man använderhur man använder denman kan veta hur mankan veta hur man kanveta hur man kan fåhur man kan få enman kan få en segeroch vet inte hur manvet inte hur man använderinte hur man använder den

Man kan leva praktfullt i den här världen om man vet hur man arbetar och hur man älskar.
man-kan-leva-praktfullt-i-den-här-världen-om-man-vet-hur-man-arbetar-och-hur-man-älskar
Fyra saker en kvinna bör veta: Hur man ser ut som en flicka, hur man agerar som en dam, hur man tänka som en människa och hur man arbetar som en hund
fyra-saker-kvinna-bör-veta-hur-man-ser-ut-som-flicka-hur-man-agerar-som-dam-hur-man-tänka-som-människa-och-hur-man-arbetar-som-hund
Jag kan inspirera människor om hur man använder pengar, hur man får ekonomiskt starka.
jag-kan-inspirera-människor-om-hur-man-använder-pengar-hur-man-får-ekonomiskt-starka
Det är inte tillräckligt för en man att veta hur man rider; han måste veta hur man falla.
det-är-inte-tillräckligt-för-man-att-veta-hur-man-rider-han-måste-veta-hur-man-falla
Kärlek är svårt, särskilt för dem som inte vet hur man litar på, hur man lyssnar och hur man förlåta och om igen...
kärlek-är-svårt-särskilt-för-dem-som-inte-vet-hur-man-litar-på-hur-man-lyssnar-och-hur-man-förlå-och-om-igen
Det kan finnas skada risk men det finns också ångra att göra ingenting. Den som vet hur man justerar är den som vet hur man överlever.
det-kan-finnas-skada-risk-men-det-finns-också-ångra-att-göra-ingenting-den-som-vet-hur-man-justerar-är-den-som-vet-hur-man-överlever