Man kan inte gråta för hela världen, det är bortom mänsklig styrka. Man måste välja.


man-kan-inte-grå-för-hela-världen-det-är-bortom-mänsklig-styrka-man-måste-välja
mankanintegråtafrhelavärldendetärbortommänskligstyrkamåsteväljaman kankan inteinte gråtagråta förför helahela världendet ärär bortombortom mänskligmänsklig styrkaman måstemåste väljaman kan intekan inte gråtainte gråta förgråta för helaför hela världendet är bortomär bortom mänskligbortom mänsklig styrkaman måste väljaman kan inte gråtakan inte gråta förinte gråta för helagråta för hela världendet är bortom mänskligär bortom mänsklig styrkaman kan inte gråta förkan inte gråta för helainte gråta för hela världendet är bortom mänsklig styrka

Den värsta smärta i världen går bortom det fysiska. Ännu längre bortom alla andra känslomässiga smärta man kan känna. Det är i svek en vän. -Ramandeep Singh
den-värsta-smärta-i-världen-går-bortom-det-fysiska-Ännu-längre-bortom-alla-andra-känslomässiga-smärta-man-kan-känna-det-är-i-svek-vän
Det finns platser och stunder där man är så helt ensam att man ser världen hela.
det-finns-platser-och-stunder-där-man-är-så-helt-ensam-att-man-ser-världen-hela
Man kan leva praktfullt i den här världen om man vet hur man arbetar och hur man älskar.
man-kan-leva-praktfullt-i-den-här-världen-om-man-vet-hur-man-arbetar-och-hur-man-älskar
De som inte vet hur man ska gråta med hela sitt hjärta vet inte hur man ska skratta heller. -Golda Meir
de-som-inte-vet-hur-man-ska-grå-med-hela-sitt-hjärta-vet-inte-hur-man-ska-skratta-heller
Om man tittar på rätt sätt, kan du se att hela världen är en trädgård. -Frances Hodgson Burnett
om-man-tittar-på-rätt-sätt-kan-se-att-hela-världen-är-trädgård
För en man hela världen är hans kärlek. För en kvinna kärlek är hela hennes värld. -Peter Altenberg
för-man-hela-världen-är-hans-kärlek-för-kvinna-kärlek-är-hela-hennes-värld