Man har alltid tid nog, om man kommer att tillämpa den väl.


man-har-alltid-tid-nog-om-man-kommer-att-tillämpa-den-väl
manharalltidtidnogommankommeratttillämpadenvälman harhar alltidalltid tidtid nogom manman kommerkommer attatt tillämpatillämpa denden välman har alltidhar alltid tidalltid tid nogom man kommerman kommer attkommer att tillämpaatt tillämpa dentillämpa den välman har alltid tidhar alltid tid nogom man kommer attman kommer att tillämpakommer att tillämpa denatt tillämpa den välman har alltid tid nogom man kommer att tillämpaman kommer att tillämpa denkommer att tillämpa den väl

Tid är den mest värdefulla delen av den mänskliga existensen. Den framgångsrika person vet hur man sätter energi i tid och hur man drar framgång då.Medelåldern är den tid då en man alltid tänka att i en vecka eller två kommer han att må så bra som någonsin.Om du är man nog att slå henne... då du bättre vara man nog att stödja barnet...Ge en man kärlek, och han kommer att vara glad för en tid. Lär en man hur man älskar, och han kommer att ha glädje genom all evighet.Överallt där man kan hända att vända, oavsett man kan åta sig, kommer han alltid att hamna genom att återvända till den väg som naturen har märkt ut för honomIbland måste man ta egna råd och tillämpa den på dina egna problem.