Man bör inte ruva på det förflutna, måste man hoppas på framtiden.


man-bör-inte-ruva-på-det-förflutna-måste-man-hoppas-på-framtiden
jean plaidymanbrinteruvadetfrflutnamåstemanhoppasframtidenman börbör inteinte ruvaruva påpå detdet förflutnamåste manman hoppashoppas påpå framtidenman bör intebör inte ruvainte ruva påruva på detpå det förflutnamåste man hoppasman hoppas påhoppas på framtidenman bör inte ruvabör inte ruva påinte ruva på detruva på det förflutnamåste man hoppas påman hoppas på framtidenman bör inte ruva påbör inte ruva på detinte ruva på det förflutnamåste man hoppas på framtiden

Man måste alltid hoppas att när man är desperat, och tvivel när man hoppas.
man-måste-alltid-hoppas-att-när-man-är-desperat-och-tvivel-när-man-hoppas
Lycklig är den person som vet vad man ska minnas av det förflutna, vad man ska njuta av i detta, och vad man ska planera för i framtiden.
lycklig-är-den-person-som-vet-vad-man-ska-minnas-av-det-förflutna-vad-man-ska-njuta-av-i-detta-och-vad-man-ska-planera-för-i-framtiden
Framtiden är inget man önskar, den måste man göra sig förtjänt av. -Carlos Ruiz Zafón
framtiden-är-inget-man-önskar-den-måste-man-göra-sig-förtjänt-av
Man möter framtiden med sitt förflutna.
man-möter-framtiden-med-sitt-förflutna
Man bör alltid vara kär. Det är anledningen bör man aldrig gifta sig.
man-bör-alltid-vara-kär-det-är-anledningen-bör-man-aldrig-gifta-sig
Man är inte där förrän man är där, och det förflutna kan man inte förändra, bara ta lärdom av. -Tomas Sjödin
man-är-inte-där-förrän-man-är-där-och-det-förflutna-kan-man-inte-förändra-bara-lärdom-av