Man är inte där förrän man är där, och det förflutna kan man inte förändra, bara ta lärdom av.


man-är-inte-där-förrän-man-är-där-och-det-förflutna-kan-man-inte-förändra-bara-lärdom-av
tomas sjödinmanärintedärfrränmandärochdetfrflutnakanfrändrabaralärdomavman ärär inteinte därdär förränförrän manman ärär däroch detdet förflutnaförflutna kankan manman inteinte förändrabara tata lärdomlärdom avman är inteär inte därinte där förrändär förrän manförrän man ärman är däroch det förflutnadet förflutna kanförflutna kan mankan man inteman inte förändrabara ta lärdomta lärdom avman är inte därär inte där förräninte där förrän mandär förrän man ärförrän man är däroch det förflutna kandet förflutna kan manförflutna kan man intekan man inte förändrabara ta lärdom avman är inte där förränär inte där förrän maninte där förrän man ärdär förrän man är däroch det förflutna kan mandet förflutna kan man inteförflutna kan man inte förändra

Men oavsett om ställningen hög eller i kampen van, den starkaste där man kan dö är där han dör för man! -Michael Joseph Barry
men-oavsett-om-ställningen-hög-eller-i-kampen-van-den-starkaste-där-man-kan-dö-är-där-han-dör-för-man
Där är där man inte är. Här är där som man är. -Magnus Härenstam
där-är-där-man-inte-är-här-är-där-som-man-är
Livet är ett spel där ingen talar om reglerna där de bästa spelarna är fuskare och där man vet aldrig om du vinner eller inte
livet-är-ett-spel-där-ingen-talar-om-reglerna-där-de-bästa-spelarna-är-fuskare-och-där-man-vet-aldrig-om-vinner-eller-inte
Poesi och visor är inte saker man hittar, utan saker som hittar en, och det enda man kan göra är att gå där de kan få tag på en. -Nalle Puh
poesi-och-visor-är-inte-saker-man-hittar-utan-saker-som-hittar-och-det-enda-man-kan-göra-är-att-gå-där-de-kan-få-tag-på
Det finns två sätt att vara kreativ. Man kan sjunga och dansa. Eller man kan skapa en miljö där sångare och dansare blomstra. -Warren G Bennis
det-finns-två-sätt-att-vara-kreativ-man-kan-sjunga-och-dansa-eller-man-kan-skapa-miljö-där-sångare-och-dansare-blomstra
Framgång är inte en plats där man kommer utan den anda med vilken man åtar sig och fortsätter resan. -Alex Noble
framgång-är-inte-plats-där-man-kommer-utan-den-anda-med-vilken-man-åtar-sig-och-fortsätter-resan