Mamma var det största inflytandet av min barndom. Hon ville rädda mig från vice, lust, och dricka det var allt om mig


mamma-var-det-största-inflytandet-av-min-barndom-hon-ville-rädda-mig-från-vice-lust-och-dricka-det-var-allt-om-mig
mammavardetstrstainflytandetavminbarndomhonvilleräddamigfrånvicelustochdrickaalltommamma varvar detdet störstastörsta inflytandetinflytandet avav minmin barndomhon villeville räddarädda migmig frånfrån viceoch drickadricka detdet varvar alltallt omom migmamma var detvar det störstadet största inflytandetstörsta inflytandet avinflytandet av minav min barndomhon ville räddaville rädda migrädda mig frånmig från viceoch dricka detdricka det vardet var alltvar allt omallt om migmamma var det störstavar det största inflytandetdet största inflytandet avstörsta inflytandet av mininflytandet av min barndomhon ville rädda migville rädda mig frånrädda mig från viceoch dricka det vardricka det var alltdet var allt omvar allt om migmamma var det största inflytandetvar det största inflytandet avdet största inflytandet av minstörsta inflytandet av min barndomhon ville rädda mig frånville rädda mig från viceoch dricka det var alltdricka det var allt omdet var allt om mig

Min mamma, hon är från Irland, coachade tennis i Nigeria när hon var missionär och vände mig till det när jag var ungMin mamma var döende för mig att skriva en bok, hon var min största förespråkare.Jag är en mamma flicka - det starkaste inflytandet i mitt unga liv var min mammaMin mamma var en modell. Hon hade mig på 20, så hon var en ung morMin mamma, hon var inte som en baseboll mamma som visste allt om spelet. Hon ville bara att jag skulle vara nöjd med vad jag gjordeMin mamma var fantastisk. Hon trodde på mig och vi var bästa vänner.