Mamma och pappa skulle stanna i sängen på söndag morgon, men barnen skulle behöva gå till kyrkan.


mamma-och-pappa-skulle-stanna-i-sängen-på-söndag-morgon-men-barnen-skulle-behöva-gå-till-kyrkan
mammaochpappaskullestannasängensndagmorgonmenbarnenbehvatillkyrkanmamma ochoch pappapappa skulleskulle stannastanna ii sängensängen påpå söndagsöndag morgonmen barnenbarnen skulleskulle behövabehöva gågå tilltill kyrkanmamma och pappaoch pappa skullepappa skulle stannaskulle stanna istanna i sängeni sängen påsängen på söndagpå söndag morgonmen barnen skullebarnen skulle behövaskulle behöva gåbehöva gå tillgå till kyrkanmamma och pappa skulleoch pappa skulle stannapappa skulle stanna iskulle stanna i sängenstanna i sängen påi sängen på söndagsängen på söndag morgonmen barnen skulle behövabarnen skulle behöva gåskulle behöva gå tillbehöva gå till kyrkanmamma och pappa skulle stannaoch pappa skulle stanna ipappa skulle stanna i sängenskulle stanna i sängen påstanna i sängen på söndagi sängen på söndag morgonmen barnen skulle behöva gåbarnen skulle behöva gå tillskulle behöva gå till kyrkan

När jag växte upp min mamma skulle säga,
när-jag-växte-upp-min-mamma-skulle-säga-din-pappa-kan-behöva-lära-om-att-vara-far-eftersom-han-förlorade-sin-egen-och-som-skulle-ha-påverkat
Om någon älskar dig, skulle du behöva be dem att stanna, de skulle veta att det är där de hör hemma
om-någon-älskar-dig-skulle-behöva-be-dem-att-stanna-de-skulle-veta-att-det-är-där-de-hör-hemma
Dyrka Gud sker inte bara med våra lovord i kyrkan på söndag morgon men med våra handlingar av kärlek resten av veckan. -Anna Bachinsky
dyrka-gud-sker-inte-bara-med-våra-lovord-i-kyrkan-på-söndag-morgon-men-med-våra-handlingar-av-kärlek-resten-av-veckan
Men jag tror inte nödvändigtvis definiera min tro genom att gå till kyrkan varje söndag.
men-jag-tror-inte-nödvändigtvis-definiera-min-tro-genom-att-gå-till-kyrkan-varje-söndag
Bara för att du inte går till kyrkan söndag morgon betyder inte att du förlorar din rätt att ha någon hjälp eller vägledning från Gud.
bara-för-att-inte-går-till-kyrkan-söndag-morgon-betyder-inte-att-förlorar-din-rätt-att-ha-någon-hjälp-eller-vägledning-från-gud
Min mamma skulle ta mig till restauranger, och det första jag skulle be om skulle vara en penna och en servett, och jag skulle skissa skor och skor och skor
min-mamma-skulle-mig-till-restauranger-och-det-första-jag-skulle-be-om-skulle-vara-penna-och-servett-och-jag-skulle-skissa-skor-och-skor-och-skor