Makt utan ansvar - ett privilegium för skökan genom tiderna


makt-utan-ansvar-ett-privilegium-för-skökan-genom-tiderna
rudyard kiplingmaktutanansvarettprivilegiumfrskkangenomtidernamakt utanutan ansvaransvarettett privilegiumprivilegium förför skökanskökan genomgenom tidernamakt utan ansvarutan ansvarett privilegiumett privilegium förprivilegium för skökanför skökan genomskökan genom tidernamakt utan ansvarett privilegium förett privilegium för skökanprivilegium för skökan genomför skökan genom tidernaett privilegium för skökanett privilegium för skökan genomprivilegium för skökan genom tiderna

Frihet och makt att välja bör inte vara ett privilegium för rikedom. De är förstfödslorätten av varje amerikan.Sex, en stor och mystisk drivkraft i människans liv, har utan tvekan varit föremål för att absorbera intresse för mänskligheten genom tiderna.Kom ihåg de goda tiderna. Leva genom de dåliga tiderna. Kärlek alltid. Skratta ofta. Tack Gud varje dag.Det är ett privilegium för eftervärlden att ställa frågor mitt emellan de antagonister som genom sin rivalitet för storhet, delade en hel ålder.Det kan inte finnas någon verklig respons utan ansvar; Det kan vara något ansvar utan svar.Historien kommer att döma invasionen av Irak ett av de största utrikespolitiska missöden genom tiderna.