Människor som gör narr av andra kan inte vanligt att tänka på en enda bra sak att säga om sig själva


människor-som-gör-narr-av-andra-kan-inte-vanligt-att-tänka-på-enda-bra-sak-att-säga-om-sig-själva
människorsomgrnarravandrakanintevanligtatttänkaendabrasaksägaomsigsjälvasom görgör narrnarr avandra kankan inteinte vanligtvanligt attatt tänkatänka påen endaenda brabra saksak attatt sägasäga omom sigsig självamänniskor som görsom gör narrgör narr avnarr av andraav andra kanandra kan intekan inte vanligtinte vanligt attvanligt att tänkaatt tänka påtänka på enpå en endaen enda braenda bra sakbra sak attsak att sägaatt säga omsäga om sigom sig självamänniskor som gör narrsom gör narr avgör narr av andranarr av andra kanav andra kan inteandra kan inte vanligtkan inte vanligt attinte vanligt att tänkavanligt att tänka påatt tänka på entänka på en endapå en enda braen enda bra sakenda bra sak attbra sak att sägasak att säga omatt säga om sigsäga om sig självamänniskor som gör narr avsom gör narr av andragör narr av andra kannarr av andra kan inteav andra kan inte vanligtandra kan inte vanligt attkan inte vanligt att tänkainte vanligt att tänka påvanligt att tänka på enatt tänka på en endatänka på en enda brapå en enda bra saken enda bra sak attenda bra sak att sägabra sak att säga omsak att säga om sigatt säga om sig själva

Att tala illa om andra är en oärlig sätt att prisa oss själva. Ingenting är ofta en bra sak att säga, och alltid en smart sak att säga.
att-tala-illa-om-andra-är-oärlig-sätt-att-prisa-oss-själva-ingenting-är-ofta-bra-sak-att-säga-och-alltid-smart-sak-att-säga
Hur kan du ha karisma? Vara mer bekymrade över att göra andra att må bra om sig själva än vad du gör dem att må bra om dig. -Dan Reiland
hur-kan-ha-karisma-vara-mer-bekymrade-över-att-göra-andra-att-må-bra-om-sig-själva-än-vad-gör-dem-att-må-bra-om-dig
Oavsett andra kan säga, de säger att det att bedra och trösta sig själva, inte hjälpa dig. -Dejan Stojanovic
oavsett-andra-kan-säga-de-säger-att-det-att-bedra-och-trösta-sig-själva-inte-hjälpa-dig
Med vissa människor ensamhet är en flykt inte från andra, men för sig själva. För de ser i andras ögon bara en reflektion av sig själva. -Eric Hoffer
med-vissa-människor-ensamhet-är-flykt-inte-från-andra-men-för-sig-själva-för-de-ser-i-andras-ögon-bara-reflektion-av-sig-själva
Om om du inte har något trevligt att säga, kommer sitta med mig och vi kan göra narr av människor tillsammans.
om-om-inte-har-något-trevligt-att-säga-kommer-sitta-med-mig-och-vi-kan-göra-narr-av-människor-tillsammans
Jag tror att det enda skälet till att folk håller på minnen så hårt vill säga eftersom minnen är det enda som förändras när alla andra gör gör inte.
jag-tror-att-det-enda-skälet-till-att-folk-håller-på-minnen-så-hårt-vill-säga-eftersom-minnen-är-det-enda-som-förändras-när-alla-andra-gör