Människor som förlitar sig mest på Gud förlitar sig minst på sig själva.


människor-som-förlitar-sig-mest-på-gud-förlitar-sig-minst-på-sig-själva
lemuel kmänniskorsomfrlitarsigmestgudminstsjälvasom förlitarförlitar sigsig mestmest påpå gudgud förlitarförlitar sigsig minstminst påpå sigsig självamänniskor som förlitarsom förlitar sigförlitar sig mestsig mest påmest på gudpå gud förlitargud förlitar sigförlitar sig minstsig minst påminst på sigpå sig självamänniskor som förlitar sigsom förlitar sig mestförlitar sig mest påsig mest på gudmest på gud förlitarpå gud förlitar siggud förlitar sig minstförlitar sig minst påsig minst på sigminst på sig självamänniskor som förlitar sig mestsom förlitar sig mest påförlitar sig mest på gudsig mest på gud förlitarmest på gud förlitar sigpå gud förlitar sig minstgud förlitar sig minst påförlitar sig minst på sigsig minst på sig själva

Förlitar sig på Gud måste börja om vardagliga, som om ingenting har ännu gjorts -CSLewis
förlitar-sig-på-gud-måste-börja-om-vardagliga-som-om-ingenting-har-ännu-gjorts
Kvinnor, när de blir äldre, förlitar sig mer och mer på kosmetika. Män, när de blir äldre, förlitar sig mer och mer på humor.
kvinnor-när-de-blir-äldre-förlitar-sig-mer-och-mer-på-kosmetika-män-när-de-blir-äldre-förlitar-sig-mer-och-mer-på-humor
Med tanke på den man som förlitar sig på religiös erfarenhet för att fånga verkligheten måste alltid förbli enskilda och kommunikativ.
med-tanke-på-den-man-som-förlitar-sig-på-religiös-erfarenhet-för-att-fånga-verkligheten-måste-alltid-förbli-enskilda-och-kommunikativ
Du kan ta reda på vad du vill om en bil nu, och i synnerhet varje bit av information om priset, utan förlitar sig på återförsäljarna.
du-kan-reda-på-vad-vill-om-bil-nu-och-i-synnerhet-varje-bit-av-information-om-priset-utan-förlitar-sig-på-återförsäljarna
En stark kvinna är oberoende, vet vem hon är, utför sina mål, förlitar sig på någon, och kan övervinna alla hinder kastas i hennes väg. -Jenna Bognar
en-stark-kvinna-är-oberoende-vet-vem-hon-är-utför-sina-mål-förlitar-sig-på-någon-och-kan-övervinna-alla-hinder-kastas-i-hennes-väg
Det finns ingen större utmaning än att ha någon förlitar sig på dig; ingen större tillfredsställelse än att försvara sin förväntan. -Kingman Brewster
det-finns-ingen-större-utmaning-än-att-ha-någon-förlitar-sig-på-dig-ingen-större-tillfredsställelse-än-att-försvara-sin-förväntan