Människor kommer alltid att prata om dig. Kan lika gärna ge dem något att prata om.


människor-kommer-alltid-att-prata-om-dig-kan-lika-gärna-ge-dem-något-att-prata-om
människorkommeralltidattprataomdigkanlikagärnagedemnågotomkommer alltidalltid attatt prataprata omom digkan likalika gärnagärna gege demdem någotnågot attatt prataprata ommänniskor kommer alltidkommer alltid attalltid att prataatt prata omprata om digkan lika gärnalika gärna gegärna ge demge dem någotdem något attnågot att prataatt prata ommänniskor kommer alltid attkommer alltid att prataalltid att prata omatt prata om digkan lika gärna gelika gärna ge demgärna ge dem någotge dem något attdem något att pratanågot att prata ommänniskor kommer alltid att pratakommer alltid att prata omalltid att prata om digkan lika gärna ge demlika gärna ge dem någotgärna ge dem något attge dem något att pratadem något att prata om

Folk kommer att prata oavsett vad du gör, så du kan lika gärna ge dem något att prata om.
folk-kommer-att-prata-oavsett-vad-gör-så-kan-lika-gärna-ge-dem-något-att-prata-om
Du kan inte hindra folk från att prata om dig, men du kan ge dem något att prata om. -Miley Cyrus
du-kan-inte-hindra-folk-från-att-prata-om-dig-men-kan-ge-dem-något-att-prata-om
Folk säger alltid att jag kan prata med dem, men jag har upptäckt att prata med människor gör fler problem än det löser
folk-säger-alltid-att-jag-kan-prata-med-dem-men-jag-har-upptäckt-att-prata-med-människor-gör-fler-problem-än-det-löser
Prata lycka; prata tro; prata hälsa. Säg att du är väl, och allt är bra med dig, och Gud skall höra dina ord och göra dem riktigt. -Ella Wheeler Wilcox
prata-lycka-prata-tro-prata-hälsa-säg-att-är-väl-och-allt-är-bra-med-dig-och-gud-skall-höra-dina-ord-och-göra-dem-riktigt
När de slutar att prata med dig, kommer de att börja prata om dig. Inte ge dem på ett tillfredsställande sätt att tänka att det påverkar dig.
när-de-slutar-att-prata-med-dig-kommer-de-att-börja-prata-om-dig-inte-ge-dem-på-ett-tillfredsställande-sätt-att-tänka-att-det-påverkar-dig
Människor kommer alltid att prata om dig
människor-kommer-alltid-att-prata-om-dig