Människan är en produkt av hans tankar vad han tror att han blir


människan-är-produkt-av-hans-tankar-vad-han-tror-att-han-blir
människanärproduktavhanstankarvadhantrorattblirmänniskan ären produktprodukt avav hanshans tankartankar vadvad hanhan troratt hanhan blirmänniskan är enär en produkten produkt avprodukt av hansav hans tankarhans tankar vadtankar vad hanvad han trorhan tror atttror att hanatt han blirmänniskan är en produktär en produkt aven produkt av hansprodukt av hans tankarav hans tankar vadhans tankar vad hantankar vad han trorvad han tror atthan tror att hantror att han blirmänniskan är en produkt avär en produkt av hansen produkt av hans tankarprodukt av hans tankar vadav hans tankar vad hanhans tankar vad han trortankar vad han tror attvad han tror att hanhan tror att han blir

En man är bara produkten av hans tankar. Vad han tycker, blir han.Människan är gjord av hans tro. Som han tror, ​​så han är.En pojke blir en vuxen tre år innan hans föräldrar tror att han gör, och cirka två år efter att han tror att han gör.Moderna människan lever i illusionen att han vet vad han vill, när han faktiskt vill vad han ska haDet finns tre stadier av människan: han tror på jultomten; Han tror inte på tomten; han är jultomtenMänniskan blir stor exakt i vilken grad där han arbetar för välfärd av hans kolleger-män.