Människan är inte avsedda att förlora sin anonymitet och integritet.


människan-är-inte-avsedda-att-förlora-sin-anonymitet-och-integritet
sarah chalkemänniskanärinteavseddaattfrlorasinanonymitetochintegritetmänniskan ärär inteinte avseddaavsedda attatt förloraförlora sinsin anonymitetanonymitet ochoch integritetmänniskan är inteär inte avseddainte avsedda attavsedda att förloraatt förlora sinförlora sin anonymitetsin anonymitet ochanonymitet och integritetmänniskan är inte avseddaär inte avsedda attinte avsedda att förloraavsedda att förlora sinatt förlora sin anonymitetförlora sin anonymitet ochsin anonymitet och integritetmänniskan är inte avsedda attär inte avsedda att förlorainte avsedda att förlora sinavsedda att förlora sin anonymitetatt förlora sin anonymitet ochförlora sin anonymitet och integritet

Det är en önskan som driver människan att förlora sin diskriminering och förståelse, och därmed begå felaktiga handlingar. -Senora Roy
det-är-önskan-som-driver-människan-att-förlora-sin-diskriminering-och-förståelse-och-därmed-begå-felaktiga-handlingar
Vissa människor är avsedda att förälska sig i varandra, men är inte avsedda att vara tillsammans.
vissa-människor-är-avsedda-att-förälska-sig-i-varandra-men-är-inte-avsedda-att-vara-tillsammans
Integritet enkla medel inte bryter mot sin egen identitet. -Erich Fromm
integritet-enkla-medel-inte-bryter-sin-egen-identitet
Är sant innebär att ha integritet; och integritet gör det rätta, även om du vet ingen ser -Senora Roy
Är-sant-innebär-att-ha-integritet-och-integritet-gör-det-rätta-även-om-vet-ingen-ser
Integritet är integrationen av yttre åtgärder och inre värden. En person med integritet är densamma på utsidan och på insidan. -Anil Sinha
integritet-är-integrationen-av-yttre-åtgärder-och-inre-värden-en-person-med-integritet-är-densamma-på-utsidan-och-på-insidan
Du kan inte, i ljud moral, döma en man för att ta hand om sin egen integritet. Det är hans klara plikt. -Joseph Conrad
du-kan-inte-i-ljud-moral-dö-man-för-att-hand-om-sin-egen-integritet-det-är-hans-klara-plikt