Män tenderar att känna hotade kvinnor tenderar att känna skuld


män-tenderar-att-känna-hotade-kvinnor-tenderar-att-känna-skuld
mäntenderarattkännahotadekvinnorskuldmän tenderartenderar attatt kännakänna hotadehotade kvinnortenderar attatt kännakänna skuldmän tenderar atttenderar att kännaatt känna hotadekänna hotade kvinnorhotade kvinnor tenderarkvinnor tenderar atttenderar att kännaatt känna skuldmän tenderar att kännatenderar att känna hotadeatt känna hotade kvinnorkänna hotade kvinnor tenderarhotade kvinnor tenderar attkvinnor tenderar att kännatenderar att känna skuldmän tenderar att känna hotadetenderar att känna hotade kvinnoratt känna hotade kvinnor tenderarkänna hotade kvinnor tenderar atthotade kvinnor tenderar att kännakvinnor tenderar att känna skuld

Studier visar att män och kvinnor upplever samma mängd känslor, men kvinnor tenderar att visa mer.
studier-visar-att-män-och-kvinnor-upplever-samma-mängd-känslor-men-kvinnor-tenderar-att-visa-mer
Människor som är stolta över sig själva tenderar att ha passioner i livet, känna sig nöjda och föregå med gott exempel för andra!! -Glen Rambharack
människor-som-är-stolta-över-sig-själva-tenderar-att-ha-passioner-i-livet-känna-sig-nöjda-och-föregå-med-gott-exempel-för-andra
Män kvalitet inte hotade av kvinnor i jämställdhet -Thomas Jefferson
män-kvalitet-inte-hotade-av-kvinnor-i-jämställdhet
En sak är rätt när det tenderar att bevara integriteten, stabilitet och skönhet biotiska samhället. Det är fel när det tenderar annars.
en-sak-är-rätt-när-det-tenderar-att-bevara-integriteten-stabilitet-och-skönhet-biotiska-samhället-det-är-fel-när-det-tenderar-annars
Män tycks oförmögna att känna lika för kvinnor: de måste vara överlägsen eller de är underlägsna -Marilyn French
män-tycks-oförmögna-att-känna-lika-för-kvinnor-de-måste-vara-överlägsen-eller-de-är-underlägsna
Kvinnor som gör en hel del shopping kan tenderar att leva längre. För kvinnor, shopping en form av terapi och ger stress.
kvinnor-som-gör-hel-del-shopping-kan-tenderar-att-leva-längre-för-kvinnor-shopping-form-av-terapi-och-ger-stress