Män existerar till förmån för varandra.


män-existerar-till-förmån-för-varandra
mänexisterartillfrmånfrvarandramän existerarexisterar tilltill förmånförmån förför varandramän existerar tillexisterar till förmåntill förmån förförmån för varandramän existerar till förmånexisterar till förmån förtill förmån för varandramän existerar till förmån förexisterar till förmån för varandra

Samhället existerar till förmån för dess medlemmar, inte medlemmarna till förmån för samhälletFolk har anklagat mig för att vara till förmån för globaliseringen. Detta är ekvivalent med att anklaga mig för att vara till förmån för solen stiger upp på morgonenFörmån för furstar utesluter inte förekomsten av meriter, och ännu inte bevisa att det existerar.Män till förmån för att få en levande glömmer att leva.Vise män, när du är osäker om att tala eller att hålla tyst, ge sig till förmån för tvivel, och tiga.Vissa män ändras deras parti av hänsyn till deras principer; andra sina principer till förmån för deras parti.