Lydnad är framgångens moder och gift med säkerhet


lydnad-är-framgångens-moder-och-gift-med-säkerhet
lydnadärframgångensmoderochgiftmedsäkerhetlydnad ärär framgångensframgångens modermoder ochoch giftgift medmed säkerhetlydnad är framgångensär framgångens moderframgångens moder ochmoder och giftoch gift medgift med säkerhetlydnad är framgångens moderär framgångens moder ochframgångens moder och giftmoder och gift medoch gift med säkerhetlydnad är framgångens moder ochär framgångens moder och giftframgångens moder och gift medmoder och gift med säkerhet

Hoppet är följeslagare av makt, och framgångens moder; för vem så hoppas starkt har inom sig gåvan av mirakel. -Samuel Smiles
hoppet-är-följeslagare-av-makt-och-framgångens-moder-för-vem-så-hoppas-starkt-har-inom-sig-gåvan-av-mirakel
Vår Herre sade till sina lärjungar som älskar och lydnad var organiskt förenade. Det slutliga testet av kärlek är lydnad. -AW Tozer
vår-herre-sade-till-sina-lärjungar-som-älskar-och-lydnad-var-organiskt-förenade-det-slutliga-testet-av-kärlek-är-lydnad
Och i ett äktenskap du inte kan försöka vara gift. Du är gift eller om du inte gift... så vitt jag är orolig.
och-i-ett-äktenskap-inte-kan-försöka-vara-gift-du-är-gift-eller-om-inte-gift-så-vitt-jag-är-orolig
Osäkerheten är den enda säkerhet finns, och att veta hur man lever med osäkerhet är den enda säkerhet. -John Allen Paulos
osäkerheten-är-den-enda-säkerhet-finns-och-att-veta-hur-man-lever-med-osäkerhet-är-den-enda-säkerhet
Misslyckandets säsong är den bästa tiden för att så framgångens frön. -Paramahansa Yogananda
misslyckandets-säsong-är-den-bästa-tiden-för-att-så-framgångens-frön
Man måste välja mellan mörkläggning med effektivitet, och Fame med dess oundvikliga säkerhet av Bluff. -William McFee
man-måste-välja-mellan-mörkläggning-med-effektivitet-och-fame-med-dess-oundvikliga-säkerhet-av-bluff