Lycka inte en belöning - det är en konsekvens. Lidande är inte ett straff - det är ett resultat.


lycka-inte-belöning-det-är-konsekvens-lidande-är-inte-ett-straff-det-är-ett-resultat
lyckaintebelningdetärkonsekvenslidandeettstraffresultatlycka inteinte enen belöningbelöningdetdet ären konsekvenslidande ärär inteinte ettett straffstraffdetdet ärär ettett resultatlycka inte eninte en belöningen belöningdet ärdet är enär en konsekvenslidande är inteär inte ettinte ett straffett straffdet ärdet är ettär ett resultatlycka inte en belöninginte en belöningdet är endet är en konsekvenslidande är inte ettär inte ett straffinte ett straffdet är ettdet är ett resultatlycka inte en belöningdet är en konsekvenslidande är inte ett straffär inte ett straffdet är ett resultat

Lycka kommer inte som ett resultat av att få något vi inte har, utan av att uppskatta det vi redan har. -Friedrich Koenig
lycka-kommer-inte-som-ett-resultat-av-att-få-något-vi-inte-har-utan-av-att-uppskatta-det-vi-redan-har
Sunt förnuft är inte en gåva, det är ett straff. Det beror på att du måste ta itu med alla som inte har det.
sunt-förnuft-är-inte-gåva-det-är-ett-straff-det-beror-på-att-måste-itu-med-alla-som-inte-har-det
Arbete är inte människans straff. Det är hans belöning och sin styrka och sin glädje.
arbete-är-inte-människans-straff-det-är-hans-belöning-och-sin-styrka-och-sin-glädje
Sunt förnuft är inte en gåva, det är ett straff, eftersom vi måste ta itu med var och en, som inte har det.
sunt-förnuft-är-inte-gåva-det-är-ett-straff-eftersom-vi-måste-itu-med-var-och-som-inte-har-det
Vi tenderar att glömma att lycka inte kommer som ett resultat av att få något vi inte har
vi-tenderar-att-glömma-att-lycka-inte-kommer-som-ett-resultat-av-att-få-något-vi-inte-har
Det går aldrig att säga att en viss sak ska ge ett visst resultat och inte ett annat. -Cheryl Strayed
det-går-aldrig-att-säga-att-viss-sak-ska-ge-ett-visst-resultat-och-inte-ett-annat