Lycka finns på vägen inte i slutet av vägen.


lycka-finns-på-vägen-inte-i-slutet-av-vägen
hoantak konyaklyckafinnsvägeninteslutetavvägenlycka finnsfinns påpå vägenvägen inteinte ii slutetslutet avav vägenlycka finns påfinns på vägenpå vägen intevägen inte iinte i sluteti slutet avslutet av vägenlycka finns på vägenfinns på vägen intepå vägen inte ivägen inte i slutetinte i slutet avi slutet av vägenlycka finns på vägen intefinns på vägen inte ipå vägen inte i slutetvägen inte i slutet avinte i slutet av vägen

När kriget kommer, två saker hända - vinster gå vägen, vägen upp och alla färskvaror gå vägen, vägen ner. Det blir en marknad för dem.Det finns två misstag man kan göra längs vägen till truthnot gå hela vägen, och startar inte.Påminn dig själv dagligen att det inte finns någon väg till lycka: lycka är vägen.En ledare är en person som vet vägen, går vägen och visar vägen.Det finns två misstag man kan göra på vägen till sanningen... inte gå hela vägen, och startar inte.Det finns bara två misstag man kan göra på vägen till sanning inte gå hela vägen, och inte startar.