Lycka är inte att få allt du vill. Det är njuta av allt du har.


lycka-är-inte-att-få-allt-vill-det-är-njuta-av-allt-har
lyckaärinteattalltvilldetnjutaavharlycka ärär inteinte attatt fåfå alltallt dudu villdet ärär njutanjuta avav alltallt dudu harlycka är inteär inte attinte att fåatt få alltfå allt duallt du villdet är njutaär njuta avnjuta av alltav allt duallt du harlycka är inte attär inte att fåinte att få alltatt få allt dufå allt du villdet är njuta avär njuta av alltnjuta av allt duav allt du harlycka är inte att fåär inte att få alltinte att få allt duatt få allt du villdet är njuta av alltär njuta av allt dunjuta av allt du har

Äkta lycka... är inte om att ha allt du vill men bara vill allt du har redan ..Njut av ditt liv. Framgång definieras inte genom att erhålla allt du vill, men genom att njuta av allt du har.Om du vill leva och njuta av nuet fullt, måste du bränna allt i det förflutna! Om du inte gör det kommer allt av det förflutna bränna dig!Allt i livet kommer att blekna bort en dag. Så njuta av allt du har innan dess bortaFörnöjsamhet är inte uppfyllandet av allt du vill, det är förverkligandet av allt du redan har.Livet kommer bara en gång, så låt oss göra det mesta av det. Gud gav inte oss allt att njuta av livet... men han gav oss livet att njuta av allt.