Lugna vatten har aldrig skapat en skicklig sjöman.


lugna-vatten-har-aldrig-skapat-skicklig-sjöman
okändlugnavattenharaldrigskapatskickligsjmanlugna vattenvatten harhar aldrigaldrig skapatskapat enen skickligskicklig sjömanlugna vatten harvatten har aldrighar aldrig skapataldrig skapat enskapat en skickligen skicklig sjömanlugna vatten har aldrigvatten har aldrig skapathar aldrig skapat enaldrig skapat en skickligskapat en skicklig sjömanlugna vatten har aldrig skapatvatten har aldrig skapat enhar aldrig skapat en skickligaldrig skapat en skicklig sjöman

Som vi segla igenom livet, inte undvika grov vatten, segla på grund av lugna vatten som inte kommer att göra en skicklig sjöman.En smidig havet gör aldrig en skicklig sjöman.Den största misslyckande är att även om vi har skapat institutioner, har vi inte skapat ett civilt samhälle.Vetenskapen är i fakta är det som vi har skapat, man har en självförvållad sår som människan har skapat genom den globala uppvärmningen..Starbucks fungerar som de är så fint. Du säljer varm svart vatten och muffins. Lugna ner.Om djävulen inte existerar, och man har därför skapat honom, har han skapat honom till sin avbild och likhet