Lova inte när du är nöjd, inte svara när du är arg, och inte avgöra när ledsen.


lova-inte-när-är-nöjd-inte-svara-när-är-arg-och-inte-avgöra-när-ledsen
mario tomasellolovaintenärärnjdsvaraargochavgraledsenlova inteinte närnär duär nöjdinte svarasvara närnär duär argoch inteinte avgöraavgöra närnär ledsenlova inte närinte när dunär du ärdu är nöjdinte svara närsvara när dunär du ärdu är argoch inte avgörainte avgöra näravgöra när ledsenlova inte när duinte när du ärnär du är nöjdinte svara när dusvara när du ärnär du är argoch inte avgöra närinte avgöra när ledsenlova inte när du ärinte när du är nöjdinte svara när du ärsvara när du är argoch inte avgöra när ledsen

Några enkla tips: 1. Inte löfte när du är nöjd. 2. Inte svara när du är arg. 3. Inte avgöra när du är ledsen!Inte ge löften när du är nöjd, inte svara på någonting när du är arg, och inte fatta beslut när du är ledsen.Lova inget när du är lycklig, svara inte när du är arg, besluta inget när du är ledsen.Två saker att komma ihåg: inte fatta beslut när du är arg, och inte ge löften när du är nöjd.Du är vackraste när du är nöjd. Slösa inte tid att vara ledsenNär du är nöjd, kan du njuta av musiken. Men när du är ledsen, du förstår texterna