Lova inget när du är lycklig, svara inte när du är arg, besluta inget när du är ledsen.


lova-inget-när-är-lycklig-svara-inte-när-är-arg-besluta-inget-när-är-ledsen
okändlovaingetnärärlyckligsvarainteargbeslutaledsenlova ingetinget närnär duär lyckligsvara inteinte närnär duär argbesluta ingetinget närnär duär ledsenlova inget näringet när dunär du ärdu är lyckligsvara inte närinte när dunär du ärdu är argbesluta inget näringet när dunär du ärdu är ledsenlova inget när duinget när du ärnär du är lyckligsvara inte när duinte när du ärnär du är argbesluta inget när duinget när du ärnär du är ledsenlova inget när du äringet när du är lyckligsvara inte när du ärinte när du är argbesluta inget när du äringet när du är ledsen

Lova inte när du är nöjd, inte svara när du är arg, och inte avgöra när ledsen.Inte ge löften när du är nöjd, inte svara på någonting när du är arg, och inte fatta beslut när du är ledsen.Några enkla tips: 1. Inte löfte när du är nöjd. 2. Inte svara när du är arg. 3. Inte avgöra när du är ledsen!När TV är bra, finns inget bättre. När det är dåligt, finns inget värre.När kön är bra theres inget bättre, när dess dåliga inte dåligt.Om du inte gör dumma saker när du är ung, du har inget att le åt när du är gammal.