Livet finner sitt syfte och uppfyllelse i utbyggnaden av lycka.


livet-finner-sitt-syfte-och-uppfyllelse-i-utbyggnaden-av-lycka
livetfinnersittsyfteochuppfyllelseutbyggnadenavlyckalivet finnerfinner sittsitt syftesyfte ochoch uppfyllelseuppfyllelse ii utbyggnadenutbyggnaden avav lyckalivet finner sittfinner sitt syftesitt syfte ochsyfte och uppfyllelseoch uppfyllelse iuppfyllelse i utbyggnadeni utbyggnaden avutbyggnaden av lyckalivet finner sitt syftefinner sitt syfte ochsitt syfte och uppfyllelsesyfte och uppfyllelse ioch uppfyllelse i utbyggnadenuppfyllelse i utbyggnaden avi utbyggnaden av lyckalivet finner sitt syfte ochfinner sitt syfte och uppfyllelsesitt syfte och uppfyllelse isyfte och uppfyllelse i utbyggnadenoch uppfyllelse i utbyggnaden avuppfyllelse i utbyggnaden av lycka

Syftet med livet är utbyggnaden av lycka. -Bertrand Russell
syftet-med-livet-är-utbyggnaden-av-lycka
Det är inte i strävan efter lycka som vi finner uppfyllelse, det är lycka jakten.
det-är-inte-i-strävan-efter-lycka-som-vi-finner-uppfyllelse-det-är-lycka-jakten
Vi ställdes på jorden för att upptäcka vårt syfte, var och en av oss. Och de som känner sitt syfte, det är de som är verkligt fri. -Isaiah Harden
vi-ställdes-på-jorden-för-att-upptäcka-vårt-syfte-var-och-av-oss-och-de-som-känner-sitt-syfte-det-är-de-som-är-verkligt-fri
Försök inte säga åt livet vad ditt syfte är. Fråga livet vilket syfte det har åt dig. -Eckhart Tolle
försök-inte-säga-åt-livet-vad-ditt-syfte-är-fråga-livet-vilket-syfte-det-har-åt-dig
För den som finner mig finner livet och får fördel från Herren.
för-den-som-finner-mig-finner-livet-och-får-fördel-från-herren
Många finner sitt hjärta när de har förlorat sitt huvud. -Friedrich Nietzsche
många-finner-sitt-hjärta-när-de-har-förlorat-sitt-huvud