Livet är verkligen svårt ibland men man måste vara stark. Du måste...


livet-är-verkligen-svårt-ibland-men-man-måste-vara-stark-du-måste
livetärverkligensvårtiblandmenmanmåstevarastarkmåstelivet ärär verkligenverkligen svårtsvårt iblandmen manman måstemåste varavara starkdu måstelivet är verkligenär verkligen svårtverkligen svårt iblandsvårt ibland menibland men manmen man måsteman måste varamåste vara starklivet är verkligen svårtär verkligen svårt iblandverkligen svårt ibland mensvårt ibland men manibland men man måstemen man måste varaman måste vara starklivet är verkligen svårt iblandär verkligen svårt ibland menverkligen svårt ibland men mansvårt ibland men man måsteibland men man måste varamen man måste vara stark

Livet kan vara svårt ibland, men du måste hålla huvudet högt och vara positiv. Låt aldrig någon ta dig ner. -Keesling Moraiji Tatenda
livet-kan-vara-svårt-ibland-men-måste-hålla-huvudet-högt-och-vara-positiv-låt-aldrig-någon-dig-ner
Ibland är livet kan kasta en punsch på oss ibland måste man veta när ducka det och ibland måste man veta när man ska ta det
ibland-är-livet-kan-kasta-punsch-på-oss-ibland-måste-man-veta-när-ducka-det-och-ibland-måste-man-veta-när-man-ska-det
Ibland måste man bara vara stark och hålla igång, oavsett hur mycket du vill ge upp; inte själv, men för dem du bryr dig om.
ibland-måste-man-bara-vara-stark-och-hålla-igång-oavsett-hur-mycket-vill-ge-upp-inte-själv-men-för-dem-bryr-dig-om
En relation måste odlas. Det måste finnas en känsla av kärlek till en annan först. Men då måste man verkligen gillar den person
en-relation-måste-odlas-det-måste-finnas-känsla-av-kärlek-till-annan-först-men-då-måste-man-verkligen-gillar-den-person
Sex är som en gas station, ibland får du full service, ibland måste be om service och ibland måste man vara nöjd med självbetjäning
sex-är-som-gas-station-ibland-får-full-service-ibland-måste-be-om-service-och-ibland-måste-man-vara-nöjd-med-självbetjäning
Du måste tala att höras, men ibland måste man vara tyst att bli uppskattad.
du-måste-tala-att-höras-men-ibland-måste-man-vara-tyst-att-bli-uppskattad