Livet är en spegel i vilken du ska absorbera bra saker... och reflektera dåliga saker.


livet-är-spegel-i-vilken-ska-absorbera-bra-saker-och-reflektera-dåliga-saker
livetärspegelvilkenskaabsorberabrasakerochreflekteradåligasakerlivet ären spegelspegel ii vilkenvilken dudu skaska absorberaabsorbera brabra sakersaker ochoch reflekterareflektera dåligadåliga sakerlivet är enär en spegelen spegel ispegel i vilkeni vilken duvilken du skadu ska absorberaska absorbera braabsorbera bra sakerbra saker ochsaker och reflekteraoch reflektera dåligareflektera dåliga sakerlivet är en spegelär en spegel ien spegel i vilkenspegel i vilken dui vilken du skavilken du ska absorberadu ska absorbera braska absorbera bra sakerabsorbera bra saker ochbra saker och reflekterasaker och reflektera dåligaoch reflektera dåliga sakerlivet är en spegel iär en spegel i vilkenen spegel i vilken duspegel i vilken du skai vilken du ska absorberavilken du ska absorbera bradu ska absorbera bra sakerska absorbera bra saker ochabsorbera bra saker och reflekterabra saker och reflektera dåligasaker och reflektera dåliga saker

Livet kastar dåliga saker på oss att göra bra saker hela mer lönsamt...
livet-kastar-dåliga-saker-på-oss-att-göra-bra-saker-hela-mer-lönsamt
Ge inte upp på allt i livet bara på grund av några dåliga saker. Om du fortsätta kämpa bra saker kommer att hända dig också. -Sonya Parker
ge-inte-upp-på-allt-i-livet-bara-på-grund-av-några-dåliga-saker-om-fortsätta-kämpa-bra-saker-kommer-att-hända-dig-också
Jag njuta av livet när det händer saker. Jag bryr mig inte om det är bra saker eller dåliga saker. Det betyder att du lever.
jag-njuta-av-livet-när-det-händer-saker-jag-bryr-mig-inte-om-det-är-bra-saker-eller-dåliga-saker-det-betyder-att-lever
Sanna vänner säger bra saker bakom dig tillbaka och dåliga saker i ansiktet -Mario Tomasello
sanna-vänner-säger-bra-saker-bakom-dig-tillbaka-och-dåliga-saker-i-ansiktet
Dont let dåliga saker i ditt förflutna effekt bra saker i din framtid .. -Ritu Ghatourey
dont-let-dåliga-saker-i-ditt-förflutna-effekt-bra-saker-i-din-framtid
Livet händer oss många olika saker, bra och dåliga. En av de största gåvor vi får är kärleken till en god vän.
livet-händer-oss-många-olika-saker-bra-och-dåliga-en-av-de-största-gåvor-vi-får-är-kärleken-till-god-vän