Livet är som en lek; Det är inte längden utan förträfflighet skådespeleriet som räknas


livet-är-som-lek-det-är-inte-längden-utan-förträfflighet-skådespeleriet-som-räknas
senecalivetärsomlekdetintelängdenutanfrträfflighetskådespelerieträknaslivet ärär somsom enen lekdet ärär inteinte längdenlängden utanutan förträfflighetförträfflighet skådespelerietskådespeleriet somsom räknaslivet är somär som ensom en lekdet är inteär inte längdeninte längden utanlängden utan förträfflighetutan förträfflighet skådespelerietförträfflighet skådespeleriet somskådespeleriet som räknaslivet är som enär som en lekdet är inte längdenär inte längden utaninte längden utan förträfflighetlängden utan förträfflighet skådespelerietutan förträfflighet skådespeleriet somförträfflighet skådespeleriet som räknaslivet är som en lekdet är inte längden utanär inte längden utan förträfflighetinte längden utan förträfflighet skådespelerietlängden utan förträfflighet skådespeleriet somutan förträfflighet skådespeleriet som räknas

Livet ska levas som en lek.Det är inte allt som kan räknas som räknas, och inte allt som räknas som kan räknas.Det är inte det som tas ifrån dig som räknas, utan vad du gör med det du har kvar.Det är inte där du befinner dig i livet, är det som du har vid din sida som räknas.Traditionellt var längden av den skär navelsträngen tänkt att förutsäga längden av en manlig bebis penis.Det är inte åren i ditt liv som räknas, det är livet i dina år.