Livet är en fråga från Gud om hur han existerar.


livet-är-fråga-från-gud-om-hur-han-existerar
kedar joshilivetärfrågafrångudomhurhanexisterarlivet ären frågafråga frånfrån gudgud omom hurhur hanhan existerarlivet är enär en frågaen fråga frånfråga från gudfrån gud omgud om hurom hur hanhur han existerarlivet är en frågaär en fråga frånen fråga från gudfråga från gud omfrån gud om hurgud om hur hanom hur han existerarlivet är en fråga frånär en fråga från guden fråga från gud omfråga från gud om hurfrån gud om hur hangud om hur han existerar

Man kan fråga sig hur kan du bevisa att en gud inte existerar kan bara svara att det är scarely nödvändigt att motbevisa vad som aldrig bevisatsGud brukar fråga dig hur vacker du såg; helvete fråga om du tittat för skönheten i andra.Gud gav dig livet inte för hur du definierar honom men han vill se att hur du kan definiera själv.Istället för att fråga Livet är för komplicerat inte försöka hitta svar på varje fråga, eftersom tills du hittar svaret livet ändrar det fråga.Varje människas liv slutar på samma sätt. Det är bara detaljer om hur han levde och hur han dog att skilja en människa från en annan.