Livet är ett tufft jobb, så gör det försiktigt.


livet-är-ett-tufft-jobb-så-gör-det-försiktigt
reet rahejalivetäretttufftjobbgrdetfrsiktigtlivet ärär ettett tuffttufft jobbså görgör detdet försiktigtlivet är ettär ett tufftett tufft jobbså gör detgör det försiktigtlivet är ett tufftär ett tufft jobbså gör det försiktigtlivet är ett tufft jobb

Baseball livet är ett tufft liv på familjen.Tids erbjudanden försiktigt bara med dem som tar det försiktigt.Försiktigt, försiktigt självkontroll, är visdom rot.Det är bara verkligen gör säker på att jag gör det bästa jobb jag kan göra som pappa. Jag tror det är min nr 1 jobbLivet är tufft, men det är svårare när du är dum.När livet blir tufft, det ger dig kraft att kämpa för att lyckas. Livet handlar om kamp som vinner livets strid är mästare.