Liv är en klättring, men vyn är stor.


liv-är-klättring-men-vyn-är-stor
livärklättringmenvynstorliv ären klättringmen vynvyn ärär storliv är enär en klättringmen vyn ärvyn är storliv är en klättringmen vyn är stor

Någon: Ursäkta mig, du blockerar vyn. Me: Jag är vyn.Fortsätt varje steg kan få svårare men inte sluta. Vyn är vackra på toppen.Fortsätt. Varje steg kan bli svårare, men inte sluta. Vyn överst är vacker.Jag har lärt mig att alla vill leva på toppen av berget, men all lycka och tillväxt sker medan du klättring det.USS George HW Bush är en stor sak i mitt liv. Det är otroligt. En stor ära.Avståndet lånar förtrollning till vyn