Liksom ormen ömsar skinn bor ett tag i en annan, remsor man sig från åsikter samlades upp till en viss ålder, utveckla andra.


liksom-ormen-ömsar-skinn-bor-ett-tag-i-annan-remsor-man-sig-från-åsikter-samlades-upp-till-viss-ålder-utveckla-andra
mariana fulgerliksomormenmsarskinnboretttagannanremsormansigfrånåsiktersamladesupptillvissålderutvecklaandraormen ömsarömsar skinnskinn borett tagtag ien annanman sigsig frånfrån åsikteråsikter samladessamlades uppupp tilltill enen vissviss ålderliksom ormen ömsarormen ömsar skinnömsar skinn borskinn bor ettbor ett tagett tag itag i eni en annanremsor man sigman sig frånsig från åsikterfrån åsikter samladesåsikter samlades uppsamlades upp tillupp till entill en vissen viss ålderliksom ormen ömsar skinnormen ömsar skinn borömsar skinn bor ettskinn bor ett tagbor ett tag iett tag i entag i en annanremsor man sig frånman sig från åsiktersig från åsikter samladesfrån åsikter samlades uppåsikter samlades upp tillsamlades upp till enupp till en visstill en viss ålderliksom ormen ömsar skinn borormen ömsar skinn bor ettömsar skinn bor ett tagskinn bor ett tag ibor ett tag i enett tag i en annanremsor man sig från åsikterman sig från åsikter samladessig från åsikter samlades uppfrån åsikter samlades upp tillåsikter samlades upp till ensamlades upp till en vissupp till en viss ålder

Det är roligt, eftersom jag är en man med starka åsikter och när jag gör en, jag står vid det även om det börjar dyka upp fel till mig efter ett tag.
det-är-roligt-eftersom-jag-är-man-med-starka-åsikter-och-när-jag-gör-jag-står-vid-det-även-om-det-börjar-dyka-upp-fel-till-mig-efter-ett
För att visa att man inte alls blev rädd när man hoppade till, kan man hoppa upp och ner ett par tre gånger liksom för att motionera sig. -Nalle Puh
för-att-visa-att-man-inte-alls-blev-rädd-när-man-hoppade-till-kan-man-hoppa-upp-och-ner-ett-tre-gånger-liksom-för-att-motionera-sig
Ålder inte skydda oss från kärleken, men kärleken till viss del skyddar oss från ålder. -Ritu Ghatourey
Ålder-inte-skydda-oss-från-kärleken-men-kärleken-till-viss-del-skyddar-oss-från-ålder
Det kommer alltid att finnas människor med olika åsikter från er. Lära sig att respektera deras rätt till en annan vy.
det-kommer-alltid-att-finnas-människor-med-olika-åsikter-från-er-lära-sig-att-respektera-deras-rätt-till-annan-vy
Om en man inte är beredd att ta en viss risk för sina åsikter, antingen hans åsikter är inte bra eller han är ingen bra -Ezra Pound
om-man-inte-är-beredd-att-viss-risk-för-sina-åsikter-antingen-hans-åsikter-är-inte-bra-eller-han-är-ingen-bra
Ormen som inte kan kasta sin hud har att dö. Förutom sinnen som hindras från att ändra sina åsikter; de upphör att vara sinne. -Friedrich Nietzsche
ormen-som-inte-kan-kasta-sin-hud-har-att-dö-förutom-sinnen-som-hindras-från-att-ändra-sina-åsikter-de-upphör-att-vara-sinne