Liksom drömmar, statistik är en form av önskan uppfyllelse.


liksom-drömmar-statistik-är-form-av-önskan-uppfyllelse
liksomdrmmarstatistikärformavnskanuppfyllelseliksom drömmarstatistik ären formform avav önskanönskan uppfyllelsestatistik är enär en formen form avform av önskanav önskan uppfyllelsestatistik är en formär en form aven form av önskanform av önskan uppfyllelsestatistik är en form avär en form av önskanen form av önskan uppfyllelse

Om jag kunde ha en livstid önskan, en önskan som skulle gå i uppfyllelse, skulle jag be till Gud med hela mitt hjärta, för igår... och dig!
om-jag-kunde-ha-livstid-önskan-önskan-som-skulle-gå-i-uppfyllelse-skulle-jag-be-till-gud-med-hela-mitt-hjärta-för-igår-och-dig
Ibland drömmar som går i uppfyllelse är drömmar du inte ens visste att du hade
ibland-drömmar-som-går-i-uppfyllelse-är-drömmar-inte-ens-visste-att-hade
Om man tittar på romantiska komedier som bitar av handel, är publiken söker önskan uppfyllelse.
om-man-tittar-på-romantiska-komedier-som-bitar-av-handel-är-publiken-söker-önskan-uppfyllelse
De har lovat att drömmar kan gå i uppfyllelse, men glömde att nämna att mardrömmar är drömmar också. -Ester Escalante
de-har-lovat-att-drömmar-kan-gå-i-uppfyllelse-men-glömde-att-nämna-att-mardrömmar-är-drömmar-också
Drömmar kan gå i uppfyllelse.
drömmar-kan-gå-i-uppfyllelse
Drömmar kommer inte alltid går i uppfyllelse, men det betyder inte att vi inte behöver sluta drömma dessa drömmar, inte heller förlora tron på vår egen. -Morgan Pierce
drömmar-kommer-inte-alltid-går-i-uppfyllelse-men-det-betyder-inte-att-vi-inte-behöver-sluta-drömma-dessa-drömmar-inte-heller-förlora-tron-på